Bundll maakt een succes van sponsoring!


Over Bundll

Bundll wil verenigingen helpen om een succes te maken van sponsoring. Onze missie is om deze verenigingen met het bedrijfsleven te verenigen. Uit eigen ervaring weten we hoe belangrijk de rol van vrijwilligers daarbij is. Vrijwilligers hebben het echter vaak erg druk. Daarom willen deze vrijwilligers waar mogelijk ontlasten. Zodat zij hun tijd voor de club goed kunnen besteden, en kunnen doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden.